Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. Undefined

Augalų Namai – internetinio medelyno taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės nustato informacijos ir paslaugų (toliau kartu - paslaugos) teikimo užsakomuoju pardavimu internetu adresu www.AugaluNamai.lt (toliau - AugaluNamai.lt) sąlygas bei tvarką, ir šių paslaugų vartotojo (toliau - Jūs) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi portale AugaluNamai.lt ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

AugaluNamai.lt – tai elektroninė parduotuvė internete, prekiaujanti augalais ir kt. prekių kategorijomis. AugaluNamai.lt prekių ir kainų informacija visiems teikiama vienodai ir nemokamai. Visi AugaluNamai.lt lankytojai (fiziniai, ir juridiniai asmenys) gali gali naudotis šiuo AugaluNamai.lt funkcionalumu: pasižymėti patikusias prekes; susidėti jas į pirkinių krepšelį; suformuoti užsakymą; pirkti prekes apmokant už jas pavedimu iš bet kurio banko; matyti savo pirkimų istoriją bei sąskaitas.

Informacijos pateikimas ir jos šalinimas

Naudojantis AugaluNamai.lt, prašome atidžiai pildyti visas formas ir patiekti teisingus duomenis registracijos ir kitose AugaluNamai.lt portalo formose bei šiuos duomenis operatyviai atnaujinti jiems pasikeitus. Apgailestaujame, tačiau nepateikus, ar laiku neatnaujinus vartotojo informacijos, jus galite negauti aktualios AugaluNamai.lt informacijos, pvz. PVM sąskaitų faktūrų už pirktas paslaugas ir prekes, informacijos apie prekių pristatymo laiką ir pan. Nepateikus tikslios pirkėjo ir prekės pristatymo informacijos, AugaluNamai.lt taip pat negali garantuoti AugaluNamai.lt pirktų prekių pristatymo laiku. Tokiu atveju gali atsirasti papildomų išlaidų, kurias Jums teks padengti.

Informacijos teikimas trečiosioms šalims

AugaluNamai.lt informaciją apie Jus trečiosioms šalims teikia tik LR įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų apsauga

Tvarkant Jūsų asmens duomenis, AugaluNamai.lt vadovaujasi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatomis ir LR įstatymų nustatyta tvarka. AugaluNamai.lt Jūsų asmens duomenis saugo pasitelkiant pažangias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šią informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, ar kitu neteisėtu veiksmų.

Draudžiama informacija

AugaluNamai.lt griežtai draudžiama pateikti informaciją, kurioje: kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kita teisės aktams prieštaraujanti informacija; pateikiama informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą; pažeidžiamos bet kokios autorinės teisės, prekiniai ženklai arba patentai; yra elementų, sudarančių komercinę paslaptį arba kitą slaptą informaciją; būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; būtų melaginga, neatitiktu tikrovės; kuri klaidina kitus AugaluNamai.lt lankytojus - prie tokios informacijos priskiriami skelbimai, turiniu arba formatu neatitinkantys tematines kategorijos ir (arba) subkategorijos, kurioje yra paskelbti; pažeistų bet kurio asmens teisę i privatumą; grėstu pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui; pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Pastebėjus tokią informaciją prekių aprašuose ar komentaruose, labai prašome Jus kreiptis į AugaluNamai.lt administraciją ir informuoti apie pastebėtą nekorektišką turinį.
Draudžiama veikla AugaluNamai.lt griežtai draudžiama naudoti programinę įrangą ar kitas priemones, pažeidžiančias arba galinčias pažeisti AugaluNamai.lt ir/arba kitų tinklalapių saugumą.
AugaluNamai.lt griežtai draudžiama naudoti automatinius informacijos skanavimo, kaupimo įrankius be raštiško AugaluNamai.lt leidimo.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

AugaluNamai.lt pavadinimas, ženklas, portalo programine įranga ir vartotojo aplinka (kartu su jos turiniu, išskyrus prekių aprašymų turinį) yra autorinių teisių ginama intelektualinė nuosavybė (jeigu portale nenurodyta kitaip). Be AugaluNamai.lt raštiško sutikimo griežtai draudžiama naudoti šią informaciją bet kokiais tikslais ir bet kokia forma. Griežtai draudžiama be AugaluNamai.lt raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti AugaluNamai.lt esančią prekių informaciją kituose interneto tinklalapiuose, žiniasklaidos priemonėse ir kitose priemonėse be AugaluNamai.lt raštiško sutikimo. Atsakomybė Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią AugaluNamai.lt paslaugų vartotojams kokybę, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų AugaluNamai.lt ar trečiosioms šalims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, tarnybinėse stotyse ar kitose trečiųjų šalių teikiamose paslaugose, kuriomis remiantis teikiama AugaluNamai.lt paslauga.

AugaluNamai.lt užtikrina, kad prekės, parduodamos AugaluNamai.lt portale yra naujos (jeigu prekės aprašyme aiškiai nenurodyta kitaip), standartiniame gamintojo įpakavime, joms galioja standartinė gamintojo garantija (kaip nurodyta prekės aprašyme ir gamintojo sąlygose), prekės yra tiekiamos paties gamintojo arba teisėto to gamintojo atstovo Lietuvoje. Jūsų pirktas prekes Jums pristato kurjerių paštas, kuris atsako už nepažeistos prekės pristatymą Jums laiku ir nurodytu adresu. Jūs esate savarankiškai atsakingi už prekės pakuotės patikrinimą, ją priimdami. Jeigu pakuotė pažeista (nepriklausomai nuo to, ar pati prekė yra sveika ar pažeista), Jūs turite teisę prekės nepriimti, o gražinti ją kurjeriui. Tokiu atveju AugaluNamai.lt patikrins prekės kokybę ir, esant prekės pažeidimui, Jums pristatys naują prekę. AugaluNamai.lt neatsako už prekes, kurias Jūs priėmėte iš kurjerių pažeistoje pakuotėje ir tokių prekių nekeičia. AugaluNamai.lt neatsako už vėlavimus, prekių pristatymo netikslumus ar papildomas išlaidas, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save, laiku jų neatnaujinote ar dėl kitų AugaluNamai.lt informacijos ir paslaugu teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis AugaluNamai.lt, Jus privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir pats atsakote už savo asmeninio kompiuterio apsaugą nuo virusų, įsilaužimų ar kitokios žalos.
Naudojantis AugaluNamai.lt, Jus privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeninei informacijai, taip pat ir prisijungimo i AugaluNamai.lt duomenims apsaugoti. Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, Jus esate pats atsakingas už Jums suteikto atpažinimo kodo apsaugą ir jo neatskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie AugaluNamai.lt, pasinaudodamas Jums asmeniškai suteiktu atpažinimo kodu/slaptažodžiu ir pan., mes toki asmenį laikome tinkamu vartotoju, t.y. Jumis, ir neatsakome už to asmens veiksmus ar jų padarinius. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su AugaluNamai.lt paslaugų teikimu, jeigu jie atsirado Jums pilnai laikantis AugaluNamai.lt taisyklių dėl kitų priežasčių negu akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai Mūsų veiksmai. Šios sąlygos išimtis yra AugaluNamai.lt portale pirktų prekių kokybė ir grąžinimai. Jus savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis AugaluNamai.lt teikiamomis paslaugomis. Todėl kilus bet kokiems neaiškumams, prieš naudojantis paslaugomis, rekomenduojame kreiptis į zalia@zalia.lt.
Apgailestaujame, tačiau mes neatsakome už jokius Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su AugaluNamai.lt paslaugu teikimu, jeigu Jus naudojotės AugaluNamai.lt paslaugomis nesilaikant šių taisyklių.

Prekių kokybė ir grąžinimas

Prekių grąžinimas atliekamas remiantis šių LR teisės aktų nuostatomis: Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos ryšio priemonėmis, taisyklių patvirtinimo“(Valstybės žinios, 2001, Nr. 73-2583) Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2001, Nr. 61-2193) Jeigu Jums pristatoma nekokybiška prekė nepažeistoje pakuotėje, jos grąžinimas, pakeitimas kita preke ar taisymas atliekamas pagal gamintojo sąlygas - visos nekokybiškos prekės yra keičiamos arba taisomos pagal garantinę to gamintojo tvarką, jeigu AugaluNamai.lt portalo prekės aprašyme aiškiai nenurodyta kitaip. Procedūra gali būti skirtinga, priklausomai nuo prekių kategorijos ir gamintojo, todėl gavę nekokybišką prekę, kreipkitės į zalia@zalia.lt ir Jums bus paaiškinti tolimesni žingsniai. Jeigu Jums pristatoma prekė (nesvarbu kokybiška ar nekokybiška) pažeistoje pakuotėje, Jūs turite teisę nepriimti jos iš kurjerio. Tokiu atveju prekė bus grąžinta į AugaluNamai.lt, o jums pristatyta nauja prekė be papildomų išlaidų. Jeigu Jūs priimate iš kurjerio prekę pažeistoje pakuotėje, AugaluNamai.lt ir gamintojas nebeatsako už prekės kokybę. Tokiu atveju AugaluNamai.lt stengsis pakeisti prekę kokybiška, tačiau negarantuoja prekės pakeitimo visais atvejais. Jeigu Jums pristatoma kokybiška prekė nepažeistoje pakuotėje, tačiau pagal LR galiojančių įstatymų tvarką ją norite grąžinti, tokiu atveju taikomos LR teisinių aktų nustatytos grąžinimo taisyklės. Prekių kategorijoms, kurioms leidžiamas nepažeistų prekių grąžinimas, apie pageidavimą grąžinti prekę praneškite į zalia@zalia.lt per 7 dienas nuo prekės gavimo ir Jums bus paaiškinti tolimesni žingsniai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokio prekės grąžinimo atveju Jums nebus grąžintas prekės pristatymo paslaugos mokestis. Pranešimai Mes visada laukiame Jūsų pageidavimų ar pastabų apie AugaluNamai.lt. Rašykite mums į zalia@zalia.lt arba skambinkite portale nurodytais telefonais. Visus bendro pobūdžio informacinius pranešimus AugaluNamai.lt talpina portale. Visi AugaluNamai.lt pranešimai, kuriais siekiama informuoti konkretų AugaluNamai.lt vartotoją (išskyrus prekės pristatymą), siunčiami Jūsų registracijos duomenyse nurodytu el. pašto adresu (kitais būdais vartotojai nėra informuojami). Laiku neatnaujinę savo el. pašto adreso arba blokuodami AugaluNamai.lt siunčiamas žinutes, galite negauti Jums skirtų pranešimų. Prekės pristatymo metu AugaluNamai.lt darbuotojai ir prekes pristatantys kurjeriai gali kontaktuoti Jus pirkimo metu nurodytu telefonu. Nurodžius netikslų telefono numerį arba juo neatsiliepiant, prekės gali būti nepristatytos laiku.

Paslaugų nutraukimas

AugaluNamai.lt pasilieka teisę neįspėję Jūsų ir nenurodę priežasties bet kuriuo metu keisti arba nutraukti AugaluNamai.lt teikiamas paslaugas arba jų dalis. Jeigu tokiu atveju Jūsų AugaluNamai.lt sąskaitoje yra nepanaudotų lėšų, jos bus grąžintos Jums bankiniu pavedimu tik tokiu atveju, kai Jūsų AugaluNamai.lt vartotojo informacija yra tiksli ir joje nurodomi veikiantys kontaktai. Taisyklių keitimas AugaluNamai.lt pasilieka teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai AugaluNamai.lt portale. Naudojimasis AugaluNamai.lt portalu po taisyklių pakeitimo, automatiškai reiškia, kad Jus su pakeitimais sutinkate. Taisyklių galiojimas Šios taisykles galioja nuo Jūsų apsilankymo AugaluNamai.lt momento ir galioja visa laikotarpi, kol Jus naudojatės AugaluNamai.lt paslaugomis. Baigiamosios nuostatos Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teise. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu, remiantis šių taisyklių nuostatomis, o srityse, kurių neapima taisykles – vadovaujantis LR įstatymų pagrindu. Susitarimo nepasiekus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.